LokSound V3.0


ESU 62400 LokSound V3.0 8pin M4 / MFX / MM

Hochwertiger 8 Pin Loksounddecoder mit Motorola, M4 / MFX Protokoll.
99,00 € *